Uwaga ! wykaz podręczników do religii !!

PODRĘCZNIKI DO RELIGII DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 Klasa 1

„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” – karty pracy do klasy 1

Wydawnictwo Św. Wojciech Poznań

Św. Wojciech Poznań

 

Klasa 2

„Kochamy Pana Jezusa” – podręcznik do 2 klasy SP + karty pracy do 2 klasy SP

Ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Wydawnictwo Św. Wojciech Poznań

AZ – 12 – 01/10 – PO – 01/ 12

 

Klasa 4

„Jestem chrześcijaninem” – podręcznik do nauki religii dla 4 klas

Ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Wydawnictwo Św. Wojciech Poznań

AZ – 21 – 01/10 – PO – 1/ 11

 

Klasa 5

„Wierzę w Boga” – SP klasa 5 podręcznik

Ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Wydawnictwo Św. Wojciech Poznań

AZ – 22 – 01/10/PO – 1/ 12

 

Klasa 7

„Spotkanie ze słowem” – klasa 7 podręcznik dla ucznia

Ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Wydawnictwo Św. Wojciech Poznań

AZ – 31 – 01/10/PO – 1/ 11

 

Klasa 8

„Aby nie ustać w drodze” – klasa 8 SP (gimnazjum klasa 2) podręcznik

Ks. Jan Szpet i Danuta Jackowiak

Wydawnictwo Św. Wojciech Poznań

AZ – 32 – 01/10/PO – 1/ 12

 

PODRĘCZNIK DO RELIGII DLA GIMNAZJUM

 

Klasa 3

„Jezus prowadzi i zbawia”–podręcznik3 klasa gimnazjum

Zbigniew Marek i Anna Walulik 

Wydawnictwa WAM

AZ-033-01/10-KR-2/14

 

Kochani Rodzice i drodzy Pierwszoklasiści.

wyprawka-szkolnaNiektórzy z Was z pewnością myślą już o zakupie wyprawki do klasy I.Podajemy zestaw niezbędnych akcesoriów i przyborów:

  • tornister (proszę zwrócić uwagę na ciężar),

  • piórnik z własnym wyposażeniem:

- 2 zatemperowane ołówki (miękkie)

- gumka

- temperówka (zamykana)

- linijka

- kredki ołówkowe (najlepiej typu Bambino)

  • mały piórnik typu saszetka, a w nim:

- nożyczki

- klej

  • teczka z rączką o głębokości około 5 cm, a w niej:

- 2 bloki techniczne (białe)

- papier kolorowy (nie samoprzylepny)

- kredki świecowe (najlepiej Bambino)

- farby plakatowe

- kubeczek do wody

- 3 pędzelki o różnej grubości

- plastelina

  • zeszyt w cienkie linie (czerwono-niebieskie) do edukacji polonistycznej

  • zeszyt w cienkie linie (czerwono-niebieskie) do edukacji przyrodniczej

  • zeszyt w kratkę do edukacji matematycznej

  • zeszyt gładki – brudnopis

Każdy element powinien być podpisany (małe elementy oznaczone inicjałami dziecka)

  • obuwie zmienne (domowe, pełne)

  • strój do zajęć z wychowania fizycznego:

- biała koszulka

- granatowe lub czarne spodenki

- obuwie sportowe

- skarpetki (białe lub granatowe bez wzorów)

Podręczniki „Nowi Tropiciele” otrzymają dzieci w szkole.

Pozdrawiamy !!!!!

W drodze na następny Mundial !

IMG_20180618_13174419 czerwca odbył się finałowy mecz o Puchar Nauczycieli Wychowania Fizycznego w Piłce Nożnej. Zwycięzcą całego cyklu rozgrywek została klasa IIID, która w ostatnim meczu decydującym o zwycięstwie pokonała 4:2 klasę IIIC. Na trzecim miejscu uplasowała się klasa IIB, która pokonała w piątkowym spotkaniu klasę VIIA.

 

Czytaj dalej

Rewelacyjny powrót SP5 !!!

IMG_20180618_1205128 czerwca na pływalni WODNIK w Krotoszynie odbył się XXIX Memoriał Pływacki im. Jana Szlachty.Po kilku latach nasza szkoła powróciła do współzawodnictwa w tych zawodach osiągając (bez wystawienia klas II, III, V i VI) na 11 startujących szkól, trzecie miejsce  drużynowo, zdobywając 16 medali indywidualnie.

 

 

Czytaj dalej

Uwaga ! Program rządowy „Dobry Start”

Szanowni Rodzice,

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia.Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć. 

Do szkół zostały już dostarczone ulotki dla rodziców, które uczniowie otrzymają razem ze świadectwami. 

Z poważaniem

Renata Patalas

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo,
     Uprzejmie informuję, że zgodnie z zasadą legalności działania, przystępujemy do realizacji obowiązków wynikających z:
    1) art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
    2) nowej Ustawy o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1000).    W związku z tym proszę o umieszczenie treści klauzuli informacyjnej na stronie internetowej szkoły .Proponuję, aby na stronie internetowej jednostki utworzyć zakładkę „Ochrona danych osobowych”, pod którą zostanie umieszczona załączona informacja.    Rozpoczynamy cykl indywidualnych spotkań z Państwem, w celu omówienia głównych założeń organizacyjnych związanych z wdrożeniem RODO oraz udzielenia wsparcia dotyczącego zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przez każdą z jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Krotoszyn o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych (założenie profilu zaufanego i elektroniczne złożenie wniosku). Terminy spotkań są planowane systematycznie i uzgadniamy je z Państwem telefonicznie.
    Z poważaniem
    Arkadiusz Brodziak
    Inspektor Ochrony Danych
    tel. +48 62 725 42 01
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkołą Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Krotoszynie, z siedzibą przy ul. Zdunowskiej 85

2) Inspektorem Ochrony Danych jest p. Arkadiusz Brodziak, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7

63-700 Krotoszyn lub e-mail: iod@um.krotoszyn.pl.

3) Dane osobowe (uczniów/rodziców uczniów/opiekunów/prawnych opiekunów) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w/w Rozporządzenia, w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a w/w Rozporządzenia).

4) Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom:
a) na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

b) które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci przechowywane będą w naszej placówce zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.

6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane są przez administratora niezgodnie z w/w Rozporządzeniem.

10) Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

11) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.